Sweden, New Zealand · 33 Days · 23 Moments · November 2017

Weltenbummler's Journi nach New Zealand


30 December 2017

29 December 2017

27 December 2017

Neues Zuhause

25 December 2017

24 December 2017

23 December 2017

18 December 2017

17 December 2017

Erst das Abendessen, dann das Frühstück am Golden Bay

16 December 2017

14 December 2017

Flug zum Milford Sound

10 December 2017

8 December 2017

7 December 2017

6 December 2017

Endlich am lake Wanaka :-)

4 December 2017

Maximal 100 km/h. Das gilt überall!!

3 December 2017

2 December 2017

1 December 2017

30 November 2017

27 November 2017

LH 2416 Stockholm