Hong Kong S.A.R. · 6 Days · 3 Moments · October 2017

青蛙與天使


16 October 2017

Wish lists 1. 答應了的事一定要做到 2. 什麼都要說出來 即使會生氣

14 October 2017

Burger 真係好味 見你好想食好耐 就陪你食啦 又真係幾多汁同唔算貴

11 October 2017

1. 會好感性咁講掛住我 2. 好大力拖住我 大大既安全感 3. 會臨走扯番我番去攬實我跟住錫我額頭 4. 會咩都問我意見 5. 會成日驚我有危險 6. 話會令我以後只會識唸訓覺 7. 擺張儲置卡落我手 8. 摸頭 9. 我想對你溫柔體貼 10. 以後你既健康由我照顧