Vietnam · 237 Days · 33 Moments · April 2017

Friends of Sun


23 December 2017

Vừa ăn vừa ngắm cái mụn bọc ở mũi😂😂😂

20 December 2017

Chị ké📷😂

17 December 2017

Tự sướng với cậu út của hội!TT #kiyeudung
Keke😂
Ẹc! Lần sau sẽ ra sau chụp chứ cái mẹt này rõ ràng quá đi!TT #kiyeudung
Góc kỉ yêu chả có! Toàn kỉ yếu với mấy bà chị già! TT #kiyeudung
Nào sefi nào📷📷📷❤️
Chụp với chị đại đã già còn lắm chuyện đùa giai nữa😂😂😂 #kiyeudung

14 December 2017

Đi ăn phải chụp ké ảnh gửi ah quản lí cũ nhân dịp sn!😂
Juno Shoes👢💕💕

13 December 2017

Best áo đôi! Hjhj🌸
Best😱

1 December 2017

📷
Ho Guom
A sister
A5 cũ cũz In high school!
Ánh hâm hâm! Dù xa nhau nhưng vẫn nhớ nó!
A picture When we are in Ba Vi'!
Ánh hâm!

24 November 2017

Kimbap with her! Cao Hong

17 November 2017

Shopping with her!

15 November 2017

Ẻm tính sẵn mình xinh hơn r! Huhu

11 November 2017

Đại ca lấy máy ẻm đem chụp mẹt gấu trúc! Panda

3 November 2017

Pho di bo Ha Noi! 🌚
She and me! Both! 🌸🌸🌸
#Dung Dung like chicken 🍗!haha

2 November 2017

She like selfies so much! Yes! Just have her!🌺🌺🌺

23 September 2017

Eat with my best friend! HoibandauA5 💕
Eat with #hoibandauA5 🌼🌼🌼

25 August 2017

Today was her birthday 🎉! So i bought a mask face for her!

10 June 2017

Biến hoá nào!🌚
Dung keke

30 April 2017

Keke Mơ and Oanh👌