Saudi Arabia · 1 Days · 5 Moments · January 2017

Saleh's adventure in الرياض, منطقة الرياض, ال


24 January 2017

تقدر تكتب تعليق على ملاحظاتي يا سليمان
سلومي يا ملقوف وش دخلك
اخءتحراهءحعب اهءختؤحت هلؤحتؤخار اهرجنراخى غيعخرحه
اىاتن تىاتى تىىتتا اباتسنت لتارتن تتؤهحت ترلناة تتىاتلاتاا اارانى يسامجة ىاممبر مىؤام نلتانى عرنؤنرن نرترهبا رهرهبهل نرعلتى تؤعبخببترعخ عؤغبهءعبؤ عيغخيغحؤه عيخغيحعء عبع9لعحعؤ هلاخبخاي خغيخغؤحع نلءخاؤحت غ8ؤخت
كندادراي رجع للرياض