Israel, Poland · 2 Days · 6 Moments · November 2017

דנה's journi


10 November 2017

בדרכנו לביליטובסקי גורה- יער ליד העיירה טרנוב שבו יש קברים שהיו בורות הירי, הדלקנו נר והיה טקס של המדריכים

9 November 2017

הגענו למלון, שמענו עדות של חסידת אומות עולם ואכלנו ארוחת ערב יותר מאוחר עלינו לחדרים ועשינו יומן מסע ( נעה ויונתן)
גטו פודגוז׳ה- אכלנו את הארוחת צהריים המגעילה ועשינו הדרכה, לפני שהלכנו לסיור בעיר העתיקה ראינו להקת ציפורים משוגעת ונופר אמרה שכל ציפור זה יהודי שנרצח באותו זמן היה לנו קר אז עשינו תחרות ריצה (לזרוב וחן)
נסיעה לרובע היהודי בקראקוב- קז׳מיש היינו בבתי כנסת וראינו איפה יהודים גרו לפני המון שנים
נחתנו בקטוביץ׳
טיסה מישראל לקטוביץ׳ בפולין, נעמה נרדמה😴