South Africa · 2 Days · 5 Moments · November 2016

Ron's trip to Cape Town, Western Cape, Sou...


17 November 2016

Vakantie, dit jaar nog maar 6 werkdagen! Vandaag is het nog steeds 🌧, allebei een verkoudheids gevoel.

16 November 2016

Vroeg op 🐍nog geen slang gezien

15 November 2016

Leuk gaat ook offline
Wat spullen verzamelen
Voor de mugjes