16 Days · 10 Moments · March 2018

Proyecto de Jurdana


6 April 2018

Gaur esnatu naiz 9 , gozaldu dut geroago igo gara hirira han egon naiz piska bat nire lehengusina eta lehengusia geroago jan dugu coliflor gero jan dugu piska bat gallina geroago etorri da nire laguna oihane , beraegon da bere etxean eta ni nire etxean nik egon naiz egietn nire gauzak geeo etorri da esti eta joan gara oaseo bat ematera geeo bueltan esti eman dit 2euro eta oihane eta ni erosi dugu chucpachups bat eta doritos geoo egonn gara beren etxean jolasten 9 joan nire etxera jan dugu eta gallina apurtu dur gero televista ikusten egipon naiz .

5 April 2018

Gaur nire osaba esnatu dit eta ni altzatu naiz eta irakurri dit piska bat ez dut gosaldu gero nire ama etorri da jatera eta jan dugu denok geeo nire ama joan da eta euria hasi da gero ni egon naiz piska bat tabletarekin ikusten “the next step” gero ikusi dut centro medico geroaogo dantzatu dut eta gero egin dut ejercicios piska bat gero jan dut eta loo egin dit .

4 April 2018

Gaur esnatu naiz eta ducha hartu dut geroago hilea secatu dut nire amama bitartean janaria prestatzen ari da . Hilea secatu eta gero jan dut amaitu eta gero egon naiz nire tabletrekin jolastan gero nire amam etorri da eta trenzak egin dit gero joan gara merkadonara txutxek erostera eta bebidak gero joan gara declatonera han ikusi dugu gauza asko gero declatonera etorri da oihane eta bere aispa estutitxu eta egon gara gauzak ikusten askenean nire ama erosi dit praka bat eta kamiseta bat ger joan gara laurak zinemara etta ikusi dugu “Un pliege en el tiempo” niri gustatu zait pila bat film hau . Gero laurak afaldu dugu telepizan geeo joan gara etxera baina nire ama utzi dit nir amamaren etxean . Han egon gara ikusten S 🔥 V ( supervivientes) Oera joan baino lehen tranzak kedu dut eta orrela geratu da nire ilea

2 April 2018

Gaur lootan egon naiz eta bapatean trimbrea entzun dut eta esnatu naiz nire laguna oihane zen . Esnatu eta gero gozaldu dut cafe esnearekin eta campurrianak geroago joan naiz oihanerekin eta bere aisparekin gasolindegira ogia erostera bueltan jan dugu piska bat gero egon gara parkean beranduago oihanerekin eta bere aisparekin jolastu dugu piou piou jolasara geroago jan dut bere etxean eta gero nik pasatu dut gallina jateko geroago jolastu dugu zaskibaloiara baina bapatean oihane mina hartu du gero joan gara nire etxera eta egon gara jolasten oihane , nire ama ,nire osaba , oihaneren aispa eta ni piou piou jolasetara gero esti (oihanerenarreba) joan da dutzara nire ama puerrok hartspzera orduan ni osaba eta oihane jolastu dugu beste partida eta gero joan gara bere etxera zeren eta aldatu bear zuen arropa bilbora jaitzen zuelako orduan nire familia erabaki jaiste bestela ni aspertuko naiz orduan jaitzi dugu .Emen gurutzetan (cruces) nire ama deitu dit eta hitzegiten egon gara gero afald

1 April 2018

Gaur esnatu naiz , amarekin loo egin dut . Gero gosaldu dut , arropa jantzi dut bizikletas ibiltzera joan naiz oihanerekin , estitxurekin(aispa) gasolindegira , han ogia erosi dugu eta jumpers . Bueltan lurrean eseri gara eta jumpers jan dugu amaitu eta gero parkera joan gara han jolastu dugu geroago oihaneren etxera joan gara eta X-boxera jolastu dugu gero oihane etorri da nire etxera jatera . Gero jolastu dugu jolasetara nire osaba rekin (Jorge)geroago ipadcekin egon gara .Gero patinatzen egon gara gero zaskibaloiara jolastu dugu , gero txokolate Jan dugu denok ( Marián {oihaneren ama}, Estitxu{oihaneren aispa } , Ana{nire ama} ,Paulita{nire amama} ,Oihane{nire laguna },Jorge{nire osaba}, Juanma{oihaneren aita } eta ni geroago tortilla Jan dugu eta nik fresak gero jolastu dugu 3 jolasetara . Azkenik Oihane eta bere familia etxera joan dirá eta guk telebista ikusi dugu
Gaur esnatu naiz 10 gero dutzatu naiz , dutza eta gero gozaldu dut .Gero Oihane etorri da eta X-Boxera jolastu dugu eroago nire etxera pasa dugu eta telebista ikusten egon gara patintzen (gurpileko zapatilak) gero nire lehengusua eta nire lehengusina etorri dira Itxaso eta Rubén nik eta Oihane Itxasorekin hitzegiten egon gara gero jan dugu eta geroago Oihane etorri da nire bila eta bere etxera joan ginen X-Boxera jolastera ba patean zerbait kolpe bat artu du zerbait eta txoria zen geroago txutxek erostera eta gero oihane eta ni paseo bat ematera joan ginen geroago nire etxera joan gara eta Rubénrekin jolastu dugu gero aiek joan zuen eta guk pásatu dugu oihaneren etxera X-boxers jolastera . Gero 11 nire ama etorri da .
Gaur esnatu naiz gozaldu dut eta gero erredakzioa egin dut geroago egon naiz jalasten tabelttera gero nire laguna oihane etorri zen eta bere etxera joan ginen eta slime egin genuen gero aurpegia eta eskuak margotu genuen eta 7:00 X-Box jolastudugu
Gaur esnatu naiz gozaldu dut geroago patinatu dut piska bat geroago etorri da nire laguna Oihane eta eskuak margotu genuen arratxalddean joan ginen paseo bat ematera nire amamarekin,osabarekin amaren oihane , oihaneren arreba eta Oihane eta ni bizikletas ibili gara geroago bere etxera joan ginen eta X_Box jolastu dugu .

27 March 2018

Gaur altzatu naiz 11:30 geroago gozaldu dut , geroago patinatu dut piska bat (2:30-3:15) . 2:23 nire ama deitu dit ea zer egiten hari naiz eta zelan pasatzen hari naiz oporrak .3:30 nire amama osaba eta ni jan dugu eta gero egon gara sofan botata eta ikusten televista geroago 5:30 nire amama nire osaba eta ni erabaki genuen paseo bat ematera nire lagunekin Oihane . Baina ni azkaria jaten ari naizenean nire osaba ezaten du euria egiten ari da eta ni esaten dut ez ezdago euria egiten eta begiratzen dut leioetatik eta euria egiten zuen 7:30 joan gara nire lagunaren etxera, han jolastu genuen X-boxera. 10 afaldu genuen eta GOT TALENT ikusi genuen eta gero lotara joan genuen .

22 March 2018

Martxoaren 26 Gaur esnatu naiz 11 : 30 gero gosaldu dut edalontzi bat esnea eta kaferekin piska bat . 11:40 - 12:00 musica entzuten egon naiz geroago nire ama aiegatu zen nire amamaren etzera eta erosi zaiskit 2 prakaka beltzak . Bat izarrekin eta bezte bat normala. 2:34 Jan genuen ,3:15 nire ama lanean zegoen eta ni irakurri nuen piska bat . 4:14 -5:30 nire amamaren oparia bere urtebetetzerako egiten egon nuen . 6:18 luciarekin hitz egiten ( bideollamada )egon nintzen hangoutsetik (aplikazio bat ) eta lucia kontatu dit ser gertatu zen eskolan : arazoak, kotilleoak,zer egin dute . . . Luciarekin 9:40hitzegiten egon genuen 9:40 afaltzera joan nuen . Amaitu eta gero lucia detu dit eta hitz egiten egon genuen eta nik galdutu diot luciari ea bera ba zekien zer zen kodigo lyoko ( infantzietatik serie bat ) eta ezan zuen baietz eta biok joan genuen codigo lyoko ikustera .