Nepal · 47 Days · 9 Moments · January 2019

Op avontuur in Nepal


9 March 2019

Stage in Raigaun deel 6 Net zoals bij de andere school kwam er langzaam maar zeker schot in de zaak. De leerlingen genoten van de lessen en de leerkrachten probeerden zelfs spontaan dingen van ons uit. Zo ging de directrice met de kleuters in het zand schrijven nadat ze onze schrijfles gezien had. Fantastisch! Net zoals in de andere school profiteerden we van de rijke omgeving en gingen zowat elke les naar buiten om gebruik te maken van de natuurlijke materialen. Nooit gedacht dat stenen zo een effectief didactisch materiaal konden vormen. Na ook hier een anderhalve week te spenderen was het tijd voor het afscheid. We kregen van iedere leerling een bloem en werden besmeurd met rood poeder. Het afscheid viel zwaarder dan verwacht. Vaarwel Raigaun! Op naar de volgende bestemming en school die voorlopig nog 1 groot vraagteken vormen..
Stage in Raigaun deel 5 Na 1,5 week in de fijne school van Chandra Bati doorgebracht te hebben gingen we nu naar een andere school niet veel verder. Dezelfde vragen als in het begin speelden weer op. Eenmaal aangekomen zagen we dat de schoolinfrastructuur hier een pak beter was. Er was ook meer didactisch materiaal wat een meevaller was. Schijn kan bedriegen want ook hier bestonden de schooldagen uit kopiëren. Hier was het ook opvallend dat de aanwezigheid van de leerkrachten (waarvoor ze ons hadden gewaarschuwd) een moeilijk parket vormde. Vaak waren er van de 8 leerkrachten maar 2 aanwezig. Net zoals in de andere school speelde stiptheid geen rol. Niet gemakkelijk om je daar naar te schikken als je de Europese organisatie gewend bent. De directrice van de school was wat je kon zeggen een opvallend figuur. Met haar brommer scheurde ze iedere ochtend de school binnen. Wat in deze school een grote troef was, was dat er een Engelse leerkracht was die een perfecte tolk vormde.

5 February 2019

Stage in Raigaun deel 4 Dankzij de vele inspanningen van de 3 leerkrachten op de school en de leerlingen natuurlijk zagen we de evolutie, het openbloeien van de kinderen. Eerst leefde de angstaanjagende gedachte bij ons dat we er niets verwezenlijkt zouden hebben maar ik geloof erin dat desondanks de obstakels er een evolutie merkbaar is. Er was ook een oudercontact op de school waar wij bij waren en alleen al het feit dat wij en de mensen van CEPP er waren om samen te werken voor een betere leeromgeving gaf de ouders een goed gevoel dat het onderwijs niet zal blijven stil staan. Tot slot hebben we in Raigaun schilderingen op de school aangebracht. Chandra wou graag de nationale elementen op de buitenmuren van de school. De nationale bloem (Rhondenderon), het nationale dier (de koe), de nationale vogel en natuurlijk de Nepalese vlag kunnen vanaf nu pronken op de schoolmuren.

3 February 2019

Stage in Raigaun deel 3 Naast de taalbarrière was ook de leerlingenparticipatie een probleem. Begrijp me niet verkeerd, de kinderen waren erg lief en respectvol tegenover ons. Ook waren ze enorm gelukkig wanneer we met hen speelse werkvormen buiten uitprobeerden, het probleem lag dieper. Omdat deze leerlingen het enkel gewend waren om te kopiëren wat de leerkracht zegt/ teksten te kopiëren hadden zij het moeilijk om een eigen persoon te zijn in onze lessen. Vooral wanneer we outdoor education uitprobeerden of muzische lessen gaven deed dit probleem zich voor. Toen er aan hen iets gevraagd werd om te doen zorgde dit voor verwarring bij hen, ze gingen steeds bij elkaar staan of imiteerden gewoon de voorbeelden die we gaven. Ook wanneer we een instructie gaven waren ze in de war en zeiden ons gewoon na. Ondanks deze struikelblokken slaagden we er na enkele lessen in om de leerlingen uit hun schulp te laten komen. Dit was een fantastisch gevoel.

31 January 2019

Stage in Raigaun deel 2 Zoals in mijn vorige post beschreven stond zaten we even met de handen in het haar toen we de manier van lesgeven ontdekten. We lieten ons niet ontmoedigen en gingen samen met de leerkrachten aan de slag om de kinderen van de school speels tot leren te laten komen. Gelukkig waren alle leerkrachten enorm toegankelijk om nieuwe werkvormen te leren kennen en zelf toe te passen. Het systeem dat we hanteerden was dat er telkens 2 van ons een nieuwe les gaven in verschillende manieren van co-teaching waarbij de leerkracht kon observeren en dat er 1 iemand was die de lessen van de dag voordien ondersteunde terwijl de leerkracht die lessen gaf. Op deze manier kwamen we tegemoet aan de wensen van de organisatie waarmee we samen werkten. Hun streefdoel was vooral dat de plaatselijke leerkrachten zelf de nieuwe methodes uitprobeerden terwijl wij hen ondersteunden. Met 2 lesgeven is een echte must wanneer er een ontzettende taalbarriere is. Hieronder enkele foto’s..

27 January 2019

Stage in Raigaun deel 1 Toen we bijna toekwamen op onze eerste stageschool wisten we niet wat ons te wachten zou staan. Hoe zouden de leerkrachten en leerlingen t.o.v. ons staan? Hoe zou het schooltje eruit zien? Zou er iets van didactisch materiaal aanwezig zijn? Hoe zou het lesgeven verlopen? Eenmaal aangekomen voor de eerste observatiedag wisten we niet wat we zagen. De school bestond uit 3 leerkrachten inclusief de directrice en ongeveer 25 kinderen met de kleuterklas bij. Je had Chandra Bati de directrice, een hele lieve kleine vrouw. Je had Maité een jongen van 19 jaar en je had Rita de vrouw die uit ons dorpje kwam waarbij Gerry logeerde. Alle 3 hadden ze een hart voor de school. Enkel wisten ze niet door het gebrek aan een hogere opleiding en eigen educatie niet hoe ze nu precies de kinderen op een speelse manier tot leren konden brengen. We verschoten enorm toen we merkten dat de kinderen hun lesdagen bestonden uit teksten overpennen en het alfabet afratelen..

23 January 2019

Tocht door Kathmandu + Boeddhistische crematie 23/01 Vandaag zijn we naar the office gegaan van CEPP, we kregen hier meer uitleg en concrete informatie over onze nakende stage. Op voorhand zeiden ze al dat Nepalezen alles op hun eigen tempo doen en dat was zeker geen fabeltje. 6 uur later kwamen we uit het kantoor en trokken we samen met Michael Kathmandu in. De cultuurshock groeide. De enorme vervuiling en drukte zijn niet echt aangenaam om in rond te lopen. Om het beeld compleet te maken zagen we een puppy een dode hond opeten. De dag sloten we af met een bezoek aan een Boeddhistische crematie in een tempel. Dit was wel een erg unieke en mooie ervaring. Uit respect zijn hier geen beelden van. Weetje: het is hier het jaar 2075

22 January 2019

Uitgelicht 22/01 Op onze eerste avond zijn we gaan eten met de 5 andere studenten van de Erasmus hogeschool. Het was fijn om elkaars ervaringen en eerste indrukken tot nu toe te horen. Fijne anekdote: de stroom viel de hele tijd uit in het restaurant dus zaten we grotendeels van ons diner in de duisternis en niemand scheen hier om te malen. Inventief zijn was de boodschap!
Aankomst 22/01 Aangekomen in ons rustig hotelletje in Kathmandu. De tocht ernaar toe was wel wat anders.. ons busje baande zich een weg doorheen de vlaag van brommers, busjes, fietsen en auto’s. Als enige van ons 3 die dit schouwspel van op de eerste rij mocht aanschouwen blijf ik toch wat nabeven in mijn bedje..