Japan · 1 Days · 1 Moment · April 2017

Gerd resa i Japan


2 April 2017

Hej, nu är vi på väg. Lämnar nu Malmö C.