Thailand · 5 Days · 12 Moments · January 2017

CM&CR, ชิวๆ ที่ภาคเหนือ


14 January 2017

แช่เท้าในน้ำพุร้อน

13 January 2017

วัด

12 January 2017

ทางขึ้นดอยตุง
ชิวๆ ที่ไร่ชาฉุยฟง
ไร่ชาฉุยฟง
ไร่ชา

11 January 2017

วิวนอกหน้าต่าง
ที่พักจากเสี่ยป้อม

10 January 2017

Dinner and Party
อาหารการกินครบครัน ร้านนี้จัดวางสวย
เดินทางโดยสายการบิน Thailion air ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่