Thailand · 15 Days · 7 Moments · March 2019

Chiang Mai District, Thailand


19 March 2019

Cafe BedGasm

8 March 2019

เล่ม..ทำมือ @BaanKangWat

6 March 2019

@Mon Cham อากาศไม่หนาว แต่ก็ไม่ร้อนจนเกินไป ให้ความรู้สึกสบายๆ กับบรรยากาศบนดอย 🌳

5 March 2019

แวะคาเฟ่ร้านแรกในเชียงใหม่ @Ristr8 Coffee - ความรู้สึกสะอาดตา กับของหวานอร่อยๆ 🖤