Spain · 1 Days · 4 Moments · June 2017

Alejandro's tour through Spain


10 June 2017

Después vaig dar nagets de beure aigua i de postre poma i después vaig amar a dormir
Después vaig anar a el hotel a relajarme mirant la tele
Después vaig anar a el sino a memjar un bocata de pernil i formatge i de postre un polo de coca-cola i de beure fanta de llima

9 June 2017

El dia seguent vaig anar a la torre de benavites torre señorial a casa del marques de Bélgida se en encontra en el municipio de benavites