Vietnam · 210 Days · 13 Moments · May 2017

Food in love


23 December 2017

Foodie🎉🎉🎉nene

22 December 2017

Nene

14 December 2017

Eat🌸

13 December 2017

Still here!☕️🌸
Cofe at AN☕️🌸

1 December 2017

Bánh cá🍰
Rau Nhà Sun ☀️
Eat Kimbap
Canh kim chi đó!
Nhậu nhà Dung hâm! 3🍺🍺🍺
Nấu ăn rất tệ! But it still very delicious! Hehe

4 June 2017

Eat with my friends! Đồng bọn hay ăn! 🥘

28 May 2017

Eat Pho 🍲